Learns – projekt aplikacji webowej

Projekt aplikacji webowej Learns powstał w ramach przedmiotu Projekt specjalizacyjny.

Learns jest platformą e-learningową dla projektantów, fotografów i architektów. Dzięki personalizowanym ścieżkom rozwoju użytkownicy mogą śledzić swoje postępy. Platforma poprzez wyzwania i zadania zachęca do regularnej nauki.

Użytkownik sam ustala poziom trudności proponowanych przez Learns materiałów, co sprawia, że zarówno amatorzy i bardziej zaawansowani gracze znajdą coś dla siebie.

monikacywinska_learns_logo

Jak działaliśmy

 

Punktem wyjścia był wylosowany temat projektu: Netflix dla projektantów. Pracowaliśmy w kilkunastoosobowej grupie podzielonej na parę teamów: strategia i komunikacja, architektura informacji oraz wizualny aspekt projektu. Nasze zadania realizowaliśmy w oparciu o model podwójnego diamentu. W pierwszej fazie ODKRYWALIŚMY z jakim problemem będziemy się mierzyć i zbieraliśmy informacje, spostrzeżenia. Następnie DEFINIOWALIŚMY cele i założenia projektu. Trzecim etapem było ROZWIJANIE koncepcji projektowych i generowanie rozwiązań. W ostatniej, czwartej fazie DOSTARCZYLIŚMY działające rozwiązanie w postaci prototypu.

monikacywinska_learns_double-diamond-method

Moja rola

Zaangażowana byłam na każdym etapie projektu. W początkowych etapach przeprowadzałam wywiad pogłębiony, badałam model biznesowy Netflixa. Moderowałam dyskusję nad kluczowymi decyzjami, współdecydowałam o ścieżce rozwoju platformy. W końcowym etapie pracowałam nad propozycjami kierunków graficznych, style guidem i zaprojektowałam interfejs graficzny. Obięłam także rolę Product Menagera doprowadzając do finalnego wyglądu platformy.

RESEARCH

analiza Netflixa i naszej konkurencji

 

Przeprowadziliśmy analizę Netflixa, zarówno pod kątem biznesowym, jak i użyteczności całego serwisu. W tym celu posłużył nam Bussines Model Canvas oraz Heurystyki Nielsena. Sprawdziliśmy też platformy konkurencyjne do naszego produktu: Udemy, strefa kursów, eduweb (jeszcze w starej odsłonie).

monikacywinska_learns_kursy

zbadaliśmy też inne źródła nauki oraz źródła inspiracji

Naszą analizę przeprowadziliśmy również na YouTubie, z którego wiele osób korzysta w ramach rozwoju. Zbadaliśmy też platformy, gdzie projektanci szukają swoich inspiracji: dribbble, behance, artstation, archdaily oraz Instagram.

Pozwoliło to nam na wygenerowanie wielu pomysłów, zrozumienie co jest istotą rozwoju projektantów oraz jakie działania podejmują oni w tym zakresie.

monikacywinska_learns_logos

Protopersona

 

Definicję naszego użytkownika zaczęliśmy od stworzenia protoperson. Każdy z nas miał przedstawić znajomego projektanta opierając się o kanwę persony. Tym samym stworzyliśmy NASZ obraz potencjalnego użytkownika. Kolejnym krokiem było doprecyzowanie persony poprzez wywiady pogłębione z opisywaną osobą.

monikacywinska_learns_protopersona

Wywiady pogłębione – IDI

 

Bazując na pytaniach przygotowanych przez koleżankę z grupy przeprowadziłam wywiad pogłębiony. Chciałam poznać cele i motywacje mojego respondenta, dowiedzieć się jak pracuje, w jaki sposób poszukuje nowej wiedzy. Niespełna godzinna rozmowa zaowocowała ogromem pomysłów na wzbogacenie naszego projektu. Każdy z nas miał przeprowadzić taki wywiad, więc na tym etapie pracy mieliśmy bardzo dużo potencjalnych rozwiązań.

Nadszedł jednak czas na zdefiniowanie co dokładnie będziemy projektować i przede wszystkim… DLA KOGO.

monikacywinska_learns_wywiady-poglebione-IDI

Persona

 

Po zsumowaniu naszych wywiadów stworzyliśmy dwie persony. Dzięki nim w dalszych etapach projektu mieliśmy punkt odniesienia.

 

 

monikacywinska_learns_persony

Value proposition canvas

Z jasno określonymi personami przystąpiliśmy do określenia wartości. W tym celu skorzystaliśmy z value proposition canvas. Z jednej strony udało nam się zdefiniować jakie są korzyści (GAINS), bóle (PAINS) oraz zadania (JOBS) naszych użytkowników; z drugiej zaś strony stowrzyliśmy propozycję wartości: tworzenie korzyści (GAIN CREATORS), uśmierzanie bólu (PAIN RELIVERS) oraz składowe produktu/usługi (PRODUCT & SERVICES).

Dzięki takiej wizualizacji w bardzo usystematyzowany sposób mogliśmy spojrzeć na nasz przyszły produkt. Bazując na doświadczeniach użytkownika mogliśmy zaproponować rozwiązanie spełniające jego potrzeby – wzmacniać korzyści oraz uśmierzać bóle 🙂

monikacywinska_learns_value-proposition-canvas

User stories

monikacywinska_learns_user-story

Z coraz bardziej usystematyzowaną wizją produktu przyszedł czas na zawężenie funkcjonalności serwisu. USER STORIES, czyli krótkie historyjki użytkownika pozwoliły nam na określenie danej funkcjonalności i jej celu. Po wypisaniu historyjek wspólnie omawialiśmy każdą z nich, a następnie umieszczając w danej kategorii: MUST HAVE – czyli takie funkcje, które muszą się znaleźć w naszym produkcie, SHOULD HAVE – takie, które powinny i NICE TO HAVE – które potraktowaliśmy jako pomysły na rozwój naszego MVP.

monikacywinska_learns_user-story-examples

MVP

Minimum Viable Product –  minimalnie gotowy do wprowadzenia na rynek produkt. Innymi słowy, produkt który minimalnym wysiłkiem dostarcza określoną wartość.

Analizując zebrane dotychczas dane zdecydowaliśmy się na projekt webowej aplikacji do nauki i śledzenia rozwoju w trzech dziedzinach: fotografia, grafika oraz architektura.

Po zarejestrowaniu do platformy użytkownik przechodzi przez test poziomujący wybranej branży, by zapewnić sobie odpowiednie materiały.

Bazując na drzewku rozwoju postaci z gier RPG nasza platforma miała zawierać drzewko rozwoju umiejętności. Dostęp do bardziej zaawansowanych i wyspecjalizowanych treści odblokowywał się będzie po obejrzeniu materiałów omawiających bardziej podstawowe kwestie. Takie rozwiązanie pozwoli na wygodny i ciekawy sposób przedstawienia drogi rozwoju oraz pomoc w dobieraniu kolejnych treści. Była to jedna z najważniejszych potencjalnych wartości, jakie użytkownicy wskazali w wywiadach pogłębionych.

By pomóc użytkownikom w systematycznym rozwoju wprowadziliśmy śledzenie passy – ilości dni z rzędu aktywności w platformie. Kolejnym sposobem na zachęcanie użytkownika do systematyczności byłyby opcjonalne przypomnienia. Dodatkową motywacją byłoby zdobywanie odznak – odblokowanie kolejnego poziomu, 7 dni passy etc.

Materiały na stronie byłyby dostępne w pełni za darmo dla zarejestrowanych użytkowników. Dochód platforma osiągałaby dzięki reklamom przed filmami, sponsorom oraz banerom reklamowym.

DESIGN

Nazwa i logo

Zarówno nazwę, jak i logo naszej platformy wybraliśmy drogą głosowania.

 

Wybraliśmy nazwę Learns i logo z sygnetem nawiązującym do ścieżki rozwoju.

monikacywinska_learns_voting

Wireframe

Przygotowaną architekturę informacji zaczęliśmy ubierać w bardziej wizualny aspekt. Nie wchodząc jeszcze w szczegóły rozpoczęliśmy prace nad wireframe’ami. Dzięki temu w bardzo szybki sposób mogliśmy zweryfikować nasze pomysły. A było ich sporo 🙂

monikacywinska_learns_wireframe

Kierunek graficzny

Wspólnie z teamem graficznym przygotowaliśmy style guide, na podstawie którego zaprojektowałam całą platformę

Monika_Cywińska_portfolio_learns_style-guide_1 – 1 animated landing page Projekt aplikacji webowej LEARNS